nekeikone font demo

icon-asterisk0xe800
icon-cancel0xe801
icon-th0xe802
icon-fog0xe803
icon-hash-10xe804
icon-lamp0xe805
icon-menu-20xe806
icon-lightbulb-10xe807
icon-lightbulb-20xe808
icon-lightbulb-30xe809
icon-cancel-10xe80a
icon-spin20xe831
icon-menu-10xf008
icon-hash0xf029
icon-lightbulb0xf0eb
icon-circle0xf111